kontakty

Adresa sídla MAS OPAL

Miestna akčná skupina MAS OPAL, o.z., Obecný úrad Lúčina, Lúčina 8, 082 07 Tuhrina

Adresa pre poskytovanie informácií:

RNDr.I.Burčík, PhD.

Tel: 0556226925, Mobil: 0918803396

Mária Burčíková

0911915060

kancelariamasopal@gmail.com

Adresa sídla MAS OKO

Občianske združenie MAS OKO, Obecný úrad Rozhanovce, ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce

Adresa pre informácie:

RNDr. Ivan Burčík, PhD.
Tel: 055 6 226 925
Mobil: 0918803396  
Mária Burčíková                                                  Mobil:0911915060                                                                                                                                                              e-mail: kancelariamasoko@gmail.com